Aktuelt 2023

AKTOR innovation er fusioneret med AA-Water ApS og er nu ene forhandler af PAS blødgøringsmetoden. Central blødgøring uden kemikalier.

​AKTOR innovation tester CLMO på Æbelholt kildeplads på Slangerupværket et af HOFORs regionale vandværker.​

CLMO er en komponent udviklet til at sænke vandforsyningernes CO2 aftryk.

CLMO giver en besparelse i forsyningernes samlede energi forbrug.

CLMO kan omdanne den frigivne methan til CO2 og hermed sænke udledningen af drivhusgasser med en faktor 20.

Den energi der frigives kan efterfølgende bruges til f.eks. opvarmning.

AKTOR innovation radgiver Vandcenter syd i valget om hvilke blødgøringsmetode der vil være mest fordelagtig  til centralblødgøring i Odense og omegn​

AKTOR innovation rådgiver Region Sjælland med omlægning af vandbehandlingen på Stengården afværge til biologisk fjernelse af jern og pesticidrester.

Aktuelt 2022

AKTOR innovation rådgiver Vandcentersyd i valget af blødgøringsanlæg til forsyning af Odense nye universitetshospital med blødgjort vand.

AKTOR innovation tester CLMO på Æbelholt kildeplads på Slangerupværket et af HOFORs regionale vandværker.​ 

CLMO er en komponent udviklet til at sænke vandforsyningernes CO2 aftryk.

CLMO giver en besparelse i forsyningernes samlede energi forbrug.

CLMO kan omdanne den frigivne methan til CO2 og hermed sænke udledningen af drivhusgasser med en faktor 20.

Den energi der frigives kan efterfølgende bruges til f.eks. opvarmning.

AKTOR innovation rådgiver Region Sjælland med omlægning af vandbehandlingen på Stengården afværge til biologisk fjernelse af jern og pesticidrester

Aktuelt 2020

​AKTOR innovation deltager i udviklingen af PAS teknologien en unik metode til central blødgøring af vores drikkevand ​uden tilsætning af kemikalier.

 

Der er opstillet et anlæg til behandling af 10 m2​ /t på Dalum værket hos VandCenter Syd som kører som et forsøgs anlæg til ultimo 2020. 

For mere viden kontakt Henrik på 57807060 eller Læs mere her: AAwater ApS

Aktuelt 2019

AKTOR innovation deltager i udviklingen af PAS teknologien en unik metode til central blødgøring af vores drikkevand ​uden tilsætning af kemikalier.

 

Der er opstillet et anlæg til behandling af 10 m2​ /t på Dalum værket hos VandCenter Syd som kører som et forsøgs anlæg til ultimo 2020. 

For mere viden kontakt Henrik på 57807060 

Aktuelt 2018

AKTOR innovation laver ny proces til fjernelse af svovlbrinte og reducering af metan på Sjælsø anlæg II. Projektet forløber fra maj 2017-januar 2019.​

AKTOR innovation hjælper DIN forsyning med udskiftning af filtermateriale og filterbund på Vandværket Lerpøtvej i Varde

Kom og hør Henrik Aktor på DWF´s årlige møde den 30/1 -2017. Henrik skal holde foredrag om : The effect of arcenic in ochre sludge for disposal and recycling.Se yderligere program på www.danishwaterforum.dk

Vi er i januar travlt beskæftiget med at undersøge muligheden for bundbeluftning på Sjælsø Anlæg II.

AKTUELT 2016

Nordvand har bedt AKTOR innovation om at teste muligheden for bundbeluftning på Sjælsø Anlæg II. Nordvand søger en økonomisk og smart måde at reducere metan og samtidig få fjernet problemer med svovl brinte. Forsøgene gennemføres i foråret 2017.

I 2016 har AKTOR innovation ApS været konsulent for region sjælland. Vi har blandt andet udarbejdet en sammenfatning af kendt viden til at vurdere risikoen for mobilisering af kobolt i grundvandet

AKTOR innovation ApS er Frederiksberg forsynings bygherre rådgiver i forbindelse med undersøgelse af muligheden for at etablere central blødgøring.​

AKTOR innovation ApS er Frederiksberg forsynings bygherre rådgiver i forbindelse med undersøgelse af muligheden for at etablere central blødgøring.​

AKTOR innovation har i 2016 fortsat med at lave optimering og drift strategi af Aalborgforsynings kildepladser. I år var det af Drastrup kildeplads I og II. Vi kom med forslag til optimering af deres tekniske anlæg og lavede en vurdering af deres fremtidige vandkvalitet samt af deres lokale hydraulik. Den fremtidige vandkvalitet bestemmes ved hjælp af et program Anaflow som AKTOR innovation ApS selv har udviklet.

Vi har i 2016 afsluttet samarbejdet med din forsyning ( tidligere Esbjerg forsyning) om optimeret astrup vandværk.

Forsyningen skriver i deres evaluering:

"Vi har været yderst tilfredse med vores rådgiver, som har overholdt alle aftaler til punkt og prikke- herunder ansvaret for udbudsdelen".

og

"Hvad er den gode historie:

Et komplekst og konkret problem blev løst på en relativ billig og elegant måde, som samtidig krævede et minimum af indgreb på vandværkets oprindelige design, og som ikke har påvirket den løbende drift af værket i længere perioder.

Resultatet er et vandværk som nu leverer vand i en langt bedre kvalitet- med formodentligt langt færre kundeklager som resultat- og som samtidig kan undgå den dyre og besværlige proces med hyppige filterskift."


AKTUELT 2015

AKTOR innovation ApS hjælper Oksby og Ho vandværk med at levere en bedre vandkvalitet med mindre farve og færre partikler.

Projektet er afslutter forår 2016.

AKTOR innovation ApS er Frederiksberg forsynings bygherrerådgiver i forbindelse med undersøgelse af central blødgøring.

AKTOR innovation ApS yder AFV(Aalborgforsyning vand) teknisk rådgivning og bistand vedrørende Drastrup kildeplads I og II.

Optimering og driftstrategi - optimering af teknisk anlæg og vurdering af vandkvalitet og lokal hydraulik.

Vand Center Syd har bedt AKTOR innovation ApS undersøge kalkudfældning i varmtvands systemer og hvordan

forskellige former for vandbehandling kan forebygge kalkudfældning herunder pellet softening.

Undersøgelsens resultat kan læses her

AKTOR Innovation ApS afholder​undervisningsforløb omkring karbonatsystemet for personalet hos HOFOR

Vi udvikler idé katalog for styring og håndtering af korrosionsrisici ved central blødgøring.

hofor_logo_142x88px

AKTOR Innovation ApS rådgiver "Din Forsyning" ( tidligere Esbjerg Forsyning) i arbejdet med at optimere ASTRUP vandværk.

Desuden udvikler vi et Idé katalog med focus på fremtidige tiltag for optimering og leveringssikkerhed.

AKTOR innovation ApS udfører forundersøgelser for Oksby & Ho vandværk med henblik på at reducere farvetal.

Aktor innovation ApS rådgiver Sydals øst vandforsyning vedrørende etablering af nyt vandværk.

Sydals Øst Vandforsyning

Vi sluttede 2014 med at afslutte CLMO projektet

CLMO er en komponent udviklet til at sænke vandforsyningernes CO2 aftryk.

CLMO giver en besparelse i forsyningernes samlede energi forbrug.

CLMO kan omdanne den frigivne methan til CO2 og hermed sænke udledningen af

drivhusgasser med en faktor 20. Den energi der frigives kan efterfølgende bruges til f.eks. opvarmning.

CLMO blev udviklet i samarbejde med COWEX og Frederikshavns Forsyning.Med støtte fra 

download  vtuf -4

Mere viden kontakt aktor@aktor.dk eller tlf:: 57 80 70 60

December 2014

På torsdag den 11.12.2014 deltager AKTOR innovation på DepoNets møde om deponigas. Vi er inviteret fordi vi har opfundet en metode til at fjerne metan fra luften og udnytte det til varme.Spørgsmålet er om det kan bruges andre steder end på vandværker?!

Onsdag den 11.12 holder vi Åbent hus for alle interesserede på Aasted Vandværk i Frederikshavn.
Vil du vide mere om CLMO så kom forbi og se eller kontakt os på aktor@aktor.dk eller tlf: 57 80 70 60

Du kan også læse artikel bragt i DANSK VAND i 2014 her

Oktober

Resultatet af AKTOR innovation´s bidrag til Future Water


" hydrogeokemiske model for variationer i vandindvindingen i relation til råvand"

er beskrevet i artikel i DANSK VAND oktober nummer
læs artiklen her:

http://reader.livedition.dk/danva/144/

side 28 og 29

Januar

Ny metode forudsiger fremtidens grundvandskvalitet

AKTOR innovation har udviklet en ny metode til at få ny viden ud af gamle data.

Alle vandforsyninger ligger inde med store mængder af observerbare og
målelige parametre. Der er målt potentialeforhold, filterdybder, magasin tykkelser, transmissivitet, vandkemi m.m.


Ved at udnytte alle disse oplysninger kan vi ved hjælp af en nyudviklet model bestemme grundvandets alder, opholds tider og dermed hvor vandet dannes. Disse præcise resultater har stor betydning for vandforsyningernes fremtidige drift strategi herunder planlægning af deres investeringer i f.eks. beskyttelse af nitratfølsomme indvindingsområder.

Metoden er afprøvet hos Aalborg Forsyning Vand a/s.

Vil du se oplægget Henrik Aktor holdt på
ATV Vintermødet i Vingsted marts 2014 om emnet tryk her

For mere info kontakte os direkte på 57 80 70 60 eller aktor@aktor.dk

download (1)

2013-2014

​Aktor innovation Aps bidrager til udvikling af paraplyprojektet " Future Water"

Bidrager med en hydrogeokemisk model for variationer i vanindvindingen i relation til råvandskvalitet.

Vil du vide mere kontakt aktor@aktor.dk eller http://www.futurewater.dk/projects/work-package-4/

​AKTOR innovation udvikler CLMO med midler fra VTU- fonden.

CLMO er en komponent AI udvikler til at sænke vandforsyningernes CO2 aftryk.

CLMO giver en besparelse i forsyningernes samlede energi forbrug.

CLMO kan omdanne den frigivne methan til CO2 og hermed sænke udledningen af drivhusgasser med en faktor 20. Den energi der frigives kan efterfølgende bruges til f.eks. opvarmning.

CLMO bliver udviklet i samarbejde med COWEX og Frederikshavns Forsyning.

Vi forventer at vi er færdige med udviklingen medio 2014.

Yderligere oplysninger telefon 57 80 70 60 eller aktor@aktor.dk

Hvis du ønsker at modtage AKTOR innovations nyhedsbrev så tryk her: elisabeth@aktor.dk skriv dit navn og ønsker nyhedsbrev.​

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk