Nye løsninger indenfor energi- og vand​

AKTOR innovation ApS er specialister i drikkevands behandling. 

Vi designer nye vandværker og ombygning af filtre, vi udarbejder tilladelser og ansøgninger til ny vandbehandling efter § 21 i vandforsyningsloven m.m

Vi skaber ideer og finder nye løsninger til problemstillinger indenfor energi- og vandsektoren.​

​AKTOR innovation ApS har et tæt samarbejde med vores søsterselskab AA-Water ApS omkring 

udviklingen af PAS en ny metode til blødgøring af drikkevand. Læs mere her

AKTUELT 2022

Hold dig opdateret omkring vores sidste aktiviteter, aftaler og meget mere

AKTOR innovation rådgiver Vandcentersyd i valget af blødgøringsanlæg til forsyning af Odense nye universitetshospital med blødgjort vand.

AKTOR innovation tester CLMO på Æbelholt kildeplads på Slangerupværket et af HOFORs regionale vandværker.​

CLMO er en komponent udviklet til at sænke vandforsyningernes CO2 aftryk.

CLMO giver en besparelse i forsyningernes samlede energi forbrug.

CLMO kan omdanne den frigivne methan til CO2 og hermed sænke udledningen af

drivhusgasser med en faktor 20. Den energi der frigives kan efterfølgende bruges til f.eks. opvarmning.

AKTOR innovation rådgiver Region Sjælland med omlægning af vandbehandlingen på Stengården afværge til biologisk fjernelse af jern og pesticidrester

Aktor innovation har rådgivet Frederiksberg kommune i forbindelse med tilladelsen til Frederiksberg forsynings nye vandværk.

Har du som kommune brug for en uvildig rådgiver til lignende sager kontakt Henrik på 57807060

__________________________________________________​

AKTOR innovation har designet ny proces til fjernelse af svovlbrinte og reducering af metan på Sjælsø anlæg II (NOVAFOS). Ønskes yderligere information kontakt Henrik 57807060 

AKTOR innovation hjælper Region Hovedstaden  med vurderinger af betydningen af råstof indvending under grundvandsspejlet.

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk