Driftsanalyser af vandværker​

​En vandværksanalyse - er ikke kun at måle temperaturen

En vandværks analyse er en systematisk måling af parametre, der beskriver vandværkets funktion (belastning, tryktab, skyllefrekvens, jern, mangan, osv.). Grundlaget for analysen er en problemformulering– dvs. en præcis beskrivelse af det problem der skal findes en løsning på. Udgangspunktet bør være et ønske om at afhjælpe en utilfredsstillende situation i den daglige drift.

Hvis man vil ruste sig for fremtiden

I dag står det klart, at problemer med grundvandsressourcens kvalitet i en overgangs periode kan gøre det nødvendigt for nogle vandforsyninger at anvende en mere avanceret behandlingsteknologi. ”Det gamle vandværk” skal fungere optimalt før man kan gennemføre en evt. udvidelse med f.eks. aktiv kul.

img1

​En vandværks analyse kan også afklare om det vil være muligt at anvende det eksisterende filteranlæg som aktivt kul adsorbere og dermed undgå dyre investeringer i nye filterbeholdere og rørforbindelser

Undgå overdrevne investeringer i nyanlæg med en vandværks analyse

Selvom vandforbruget i en årrække har været faldende eller stagnerende kan nedlægning og sammenlægninger af mindre vandforsynings anlæg føre til et øget pres på de tilbage værende velfungerende vandværker og herfra kan ønsket om en øget behandlingskapacitet opstå. En vandværksanalyse kan afgøre om det eksisterende anlæg kan optimeres til at behandle en øget vandmængde. En vandværksanalyse kan også fungere som et særdeles sikkert grundlag ved udarbejdelse af et udbud af et nyt behandlingsanlæg

​Hvordan laver man en vandværks analyse

En vandværks analyse kan opdeles i en praktisk del og selve analysen og vurderingen. Den praktiske del består i indsamling af data på vandværket med et mobilt mini laboratorium, måling af hydrauliske belastninger af filterceller/beholdere, tryktabsmålinger, afprøvninger af filterskylning osv.

img2

Analysen og vurderingen omfatter indlednings vist en organisering af vandværkets relevante stamdata om indvindingstilladelse og prognoser, grundvandsressource, geologi osv. Efter at alle data er bragt til veje ana lyseres, vurderes og rapporteres disse med henblik på at belyse den ønskede problem stilling og evt. beskrive løsninger eller anbefalinger.​

img3

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk