​Forurenet jord og grundvand

Region Sjælland

2016 - 2017

Modellering af stoftransport i kalk og skrivekridt

Region Midtjylland

2013- 2014

Undersøgelse vedrørende disponering af okkerslam i Regionen. 

MIljøstyrelsen

2012

Deponi forureningsdæmpnings projekt

MIljøstyrelsen

2011

TUP Projekt Vinylklorid og oxiderende behandlingstrin

MIljøstyrelsen

2010 - 2011

Risikovurdering i forhold til grundvand og recipienter (Esrum Sø) af arsen forurening fra Colstrup grunden ved Hillerød

FeF Chemicals A/S

2010

Bistand til vurdering af renseanlæg overfor forurenet grundvand med miljøfremmede stoffer for udledning til recipient

Køge Kommune

2010

Bistand til risikovurdering af sætningsskader og afværge­foranstaltninger overfor forurenet grundvand og i forbindelse med anlægsarbejde

Miljøstyrelsen

2009 – 2012

Faglig sekretær for Teknologiudviklingspuljen (Naturlig nedbrydning i umættet zone)

Haldor Topsøe

2009

Bistand til vurdering af tungmetallers mobilitet samt renseanlæg overfor grundvand fra byggegrube med grundvandssænkning

Region Syddanmark

2008

Teknologi Udviklings Projekt vedr. vurdering af geokemiske konsekvenser af ISTD oprensning på PCE forurenet lokalitet

M.J.Ericsson

2008

Bistand til optimering af vandbehandling i forbindelse med grundvandssænkning i Ørestaden

Region Hovedstaden

2007

Vurdering af faglig grundlag for oprydning med naturlig nedbrydning i OM – sager

Region Midtjylland

2007

Vurdering af vandbehandling ved Høfde 42 afværgeanlægget og forslag til optimering af vandbehandling

Miljøstyrelsen

2006 – 2010

Vurdering af faglig grundlag for oprydning med naturlig nedbrydning i OM – sager

Miljøstyrelsen

2006 – 2010

Udbud og faglig sekretær for Teknologiudviklingspuljen (oprydning på Høfde 42)

Miljøstyrelsen

2005

Faglig sekretær, grundvandsprocesser ved Høfde 42 depotet (Cheminova)

Storstrøms Amt

2005 – 2007

Optimering af biologisk jernfjernelse, Slagelsevej 190

Miljøstyrelsen

2005

Bistand til implementering af Miljøansvarsdirektivet i dansk lovgivning

Miljøstyrelsen

2004

Litteraturstudie af nedbrydning af parathion

Miljøstyrelsen

2004

Faglig sekretær, grundvandsprocesser ved Høfde 42 depotet (Cheminova)

Vejle Amt

2004

Geokemisk vurdering af udspredning af Mucosa

Storstrøms Amt

2004

Skitseprojektering af anlægsoptimering, Slagelsevej 190

Københavns Amt

2004

Geokemisk vurdering af forurening fra Tippen

Storstrøms Amt

2003

Procesbistand til afværgeanlæg, Slagelsevej 190

Ringkøbing Amt

2003

Vurdering af grundvandstransport af kromforurening ved A-Træ, Brande

Miljøstyrelsen

2003

Faglig sekretær, grundvandsprocesser ved Høfde 42 depotet (Cheminova)

Miljøstyrelsen

2003

Kursus i GEOPROC

Frederiksborg Amt

2003

Evaluering af naturlig nedbrydning, Karmstensvej, Ølstykke

Storstrøms Amt

2002

Procesbistand til afværgeanlæg, Slagelsevej 190

Miljøstyrelsen

2001

Bistand til vurdering af protokoller for naturlig nedbrydning

Miljøstyrelsen

2001

Faglig sekretær bistand til MTBE forurening af grundvandet

DVS vandteknik

2001

Procesbistand til afværgeanlæg

Fyns Amt

2001

Undersøgelse og geokemisk model for Sandholm Lyndelse losseplads

Roskilde Amt

2001

Overvågning og evaluering af grundvandskvaliteten i Hedeland området

Danfoss

2000

Procesbistand afværgeanlæg

Roskilde Amt

2000

Overvågning af grundvandskvaliteten i Hedeland området

Miljøstyrelsen

2000

GEOPROC: Udvikling af PC– baseret geokemisk beregningsprogram

Fyns Amt

1999

Procesbistand, skitseprojekter for afværge på renserigrunde

Banestyrelsen

1999

Procesbistand til EU LIFE projekt

Storstrøms Amt

1999

Procesbistand og projektering af afværgeanlæg, Slagelsevej 190,

Københavns Amt

1999

Procesbistand afværgeanlæg Bagsværd gamle grusgrav

Frederiksborg Amt

1999

Bistand til vurdering af arsen forurening, Stenholtvang

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk