Ofte stillede spørgsmål:


Hvad fylder PAS?


PAS er tilpasset til hvert enkelt vandværks vandkvalitet og kalkfjernelseskrav. Et typisk PAS anlæg der skal behandle 1000m3/t fylder ca. 140 m2, og vi kan lave en beregning tilpasset jeres vandværk hvis I kontakter os


Hvad koster et PAS anlæg?


Vi tilbyder at lave et overslag for et PAS anlæg hvis I kontakter os. En typisk total pris er under 2kr. pr. m3 behandlet vand, inkl. afskrivning af bygning og anlæg. Med forbehold for ændrede elpriser m.m vurderingen er lavet i 2019


Fjerner PAS kalken?


PAS anlæg fjerner størstedelen af den kalk der ellers aflejres i kedler eller på baderumsfliser.

Fjerner PAS kalkgener hos forbrugeren?

Ja. De typiske kalkgener forbrugerne har er aflejringer af kalk på toilet, bad, kedler og lignende. Med PAS sker den samme udfældning i stedet på vandværket.

Ændrer PAS smagen af vandet?


Nej PAS ændrer ikke på smagen af vandet. PAS anlæg fjerner størstedelen af den kalk der naturligt vil fælde ud, mens resten af kalken bliver i vandet. PAS fjerner heller ikke magnesium fra vandet, og det gør at PAS bibeholder den gode smag som drikkevandet har.

Ændrer PAS kvaliteten af vandet?


PAS øger kvaliteten af vandet ved at fjerne kalken, samtidig med at bibeholde de andre naturlige mineraler der er i vandet.


Tilføjer PAS kemikalier til vandet?


Det korte svar er NEJ

Der tilsættes ikke kemikalier med PAS. PAS fjerner i stedet kalk og CO2 mekanisk.Hvordan virker PAS?


PAS har et filter med en stor overflade, som kalken kan aflejres på. Den samlede overflade i en standard PAS reaktor, svarer til ca. 1.000.000 almindelige badeværelses fliser. Derudover øges hastigheden af kalkfældningen ved at fjerne vandets CO2 som normalt langsomt bobler ud af vandet ved kontakt med atmosfæren. Du kan læse mere i den tekniske beskrivelse af PAS.


Hvad er den rigtige hårdhed?


Vi anbefaler at hårdheden af vandet skal ligge i intervallet 8-14 °dH. Dette er dog afhængig af vandets type. Det vigtigste mål for PAS er at minimere kalkgener hos forbrugeren, og derfor dimensioneres PAS efter hvor stort potentialet for kalkudfældning er (såkaldt CCPP)

Hvad sker der med kalken?


Kalken fra PAS er af samme gode kvalitet som landbrugskalk. Kalken kan genbruges direkte fra anlægget og benyttes i lokale haver eller af lokale landmænd. Kalken ender automatisk i en container uden for anlægget og er derfor let at hente.Er det svært at drive et PAS anlæg?


Driften af PAS er let. PAS er et fuldautomatisk anlæg. Det er kun vedligeholdelse og bortskaffelse af kalk der skal gøres af driftspersonalet.


Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?


PAS fjerner kun den kalk der naturligt aflejres i kedler og på badeværelsesfliser. Dermed efterlades en del af kalken opløst i vandet. Samtidig fjerner PAS ikke de andre mineraler som fx magnesium. Det hjælper både til at bibeholde smagen, og naturlige mineral indhold som det danske drikkevand har.Laver PAS spildevand?


PAS laver ikke spildevand. Der bruges en lille mængde skyldevand (~0,1%).

Hvad er CCPP?

​CCPP er et mål for hvor meget ​der kan fælde ud af vandet, før vandet når kemisk ligevægt. Vi har skrevet en vejledning til at forstå hvad CCPP-begrebet betyder, og hvad der er de anbefalede værdier.

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk