Vandbehandling​

Nordvand​

​2016 -2020

Kemisk oxidation af svovlbrinte på Sjælsø Vandværk​

Frederiksberg Forsyning

​2016 - 2017

​Specialist rådgivning om Blødgøring

Hofor

​2016

​Undervisning om blødgøring og karbonsystemet

Vandcenter Syd

​2016 - 2017

Specialist rådgivning om blødgøring

Oksby og Ho Vandværk I/S

​2015 - 2016

​Ny vandbehandlings proces til reduktion af farvetal

Esbjerg forsyning (din forsyning)

​2015 - 2016

​Specialistrådgivning om biologisk jernfjernelse på Astrup Vandværk.

Vandcenter Syd

​2015 - 2015

​Undersøgelse af kalkudfældning i varmtvandssystemer og hvordan forskellige former for vandbehandling kan forebygge kalkudfældning herunder pellet softening

Oksby Ho Vandværk I/S

​2014 - 2015

​Forsøg med farve fjernelse ved hjælp af kemisk iltning

Sydals Øst

​2014 - 2015

​​Faglig rådgivning vedrørende beslutninggrundlag om nyt vandværk, udformning af vandbehandling og fælles tilbuds grundlag

HOFOR A/S

​2014 - 2015

​​​Håndtering af ledningsnettets vandkvalitet med central blødgøring i Brøndby.

Problemstillinger, værktøj og løsninger. Undervisningsforløb og Idekatalog.

Roskilde forsyning

​2013 - 2013

Drift analyse af Hornsherred værke

Oksby Ho Vandværk I/S

​2012 - 2014

Optimering af Oksby og Ho Vandværk

VTU fonden

​2012 - 2015

CLMO Udviklingsprojekt. Closed Loop Methane Oxidation

Nordisk Vannteknikk A/S

​2013

PFOS afværgeanlæg i Norge

HOFOR A/S

​2012 - 2013

​Optimering af skyllevandsbehandling på Søndersø Vandværk

Kværndrup Vandværk

​2012 - 2013

​Rådgivning vedrørende indvindingsstrategi og arsen problemer Kværndrup Vandværk

Vandcenter syd A/S

​2012

​​Udvikling af kunstig intelligens i pumpestyring

HTK Vand A/S

​2011 - 2012

​​Optimering af drift,vedligehold, overvågning, indvindingsanlæg og iltningsspor Snubbekors Værket

Kalvehave Vandværk/ Vand og teknik

​2012 - 2012

​​Drift analyse af Kalvehave Vandværk

HOH Vattenteknik AB

​2012

​​Driftanalyse af sandfilteranlæg i Polen

Horne Vandværk

​2011 - 2012

Optimering af Vandværk

Ishøj Forsyning

​2011

Udredning af indvindingsboringer og behandlingsanlæg på Ishøj Strand Vandværk

Lyngby Taarbæk Kommune

​2011

Bistand til myndighedsbehandling af vandindvindingstilladelser

Haldor Topsøe

​2011

Oplæg til pilotforsøg med aktiveret alumina

Ringkøbing-Skjern Forsyning

​2011

Oplæg til vandbehandling på Skjern Vandværk Øst

Huntonit

​2011

Forundersøgelser til behandling af papir og pulp spildevand med Fentons reagens

Nordvand A/S

2010 - ​2011

Detailprojekt for renovering af skyllevandspumper, filtermaterialer og iltning på anlæg I, Sjælsø vandværk

Nordvand A/S

2010

Skitseprojekt for optimering af anlæg I, Sjælsø vandværk

KE

2010

Videreudvikling af VKSV til simulering af blødgjorte vandtyper og vurdering af blandingsvandtyper på distributionsnet

Esbjerg Forsyning

2010

Vurdering af kalk aggressivitet i drikkevandet fra v. Gjessing vandværk

Nordvand​

​2016 -

Kemisk oxidation af svovlbrinte på Sjælsø Vandværk​

Frederiksberg Forsyning

​2016 - 2017

​Specialist rådgivning om Blødgøring

Hofor

​2016

​Undervisning om blødgøring og karbonsystemet

Vandcenter Syd

​2016 - 2017

Specialist rådgivning om blødgøring

Oksby og Ho Vandværk I/S

​2015 - 2016

​Ny vandbehandlings proces til reduktion af farvetal

Esbjerg forsyning (din forsyning)

​2015 - 2016

​Specialistrådgivning om biologisk jernfjernelse på Astrup Vandværk.

Vandcenter Syd

​2015 - 2015

​Undersøgelse af kalkudfældning i varmtvandssystemer og hvordan forskellige former for vandbehandling kan forebygge kalkudfældning herunder pellet softening

Oksby Ho Vandværk I/S

​2014 - 2015

​Forsøg med farve fjernelse ved hjælp af kemisk iltning

Sydals Øst

​2014 - 2015

​​Faglig rådgivning vedrørende beslutninggrundlag om nyt vandværk, udformning af vandbehandling og fælles tilbuds grundlag

HOFOR A/S

​2014 - 2015

​​​Håndtering af ledningsnettets vandkvalitet med central blødgøring i Brøndby.

Problemstillinger, værktøj og løsninger. Undervisningsforløb og Idekatalog.

Roskilde forsyning

​2013 - 2013

Drift analyse af Hornsherred værke

Oksby Ho Vandværk I/S

​2012 - 2014

Optimering af Oksby og Ho Vandværk

VTU fonden

​2012 - 2015

CLMO Udviklingsprojekt. Closed Loop Methane Oxidation

Nordisk Vannteknikk A/S

​2013

PFOS afværgeanlæg i Norge

HOFOR A/S

​2012 - 2013

​Optimering af skyllevandsbehandling på Søndersø Vandværk

Kværndrup Vandværk

​2012 - 2013

​Rådgivning vedrørende indvindingsstrategi og arsen problemer Kværndrup Vandværk

Vandcenter syd A/S

​2012

​​Udvikling af kunstig intelligens i pumpestyring

HTK Vand A/S

​2011 - 2012

​​Optimering af drift,vedligehold, overvågning, indvindingsanlæg og iltningsspor Snubbekors Værket

Kalvehave Vandværk/ Vand og teknik

​2012 - 2012

​​Drift analyse af Kalvehave Vandværk

HOH Vattenteknik AB

​2012

​​Driftanalyse af sandfilteranlæg i Polen

Horne Vandværk

​2011 - 2012

Optimering af Vandværk

Ishøj Forsyning

​2011

Udredning af indvindingsboringer og behandlingsanlæg på Ishøj Strand Vandværk

Lyngby Taarbæk Kommune

​2011

Bistand til myndighedsbehandling af vandindvindingstilladelser

Haldor Topsøe

​2011

Oplæg til pilotforsøg med aktiveret alumina

Ringkøbing-Skjern Forsyning

​2011

Oplæg til vandbehandling på Skjern Vandværk Øst

Huntonit

​2011

Forundersøgelser til behandling af papir og pulp spildevand med Fentons reagens

Nordvand A/S

2010 - ​2011

Detailprojekt for renovering af skyllevandspumper, filtermaterialer og iltning på anlæg I, Sjælsø vandværk

Nordvand A/S

2010

Skitseprojekt for optimering af anlæg I, Sjælsø vandværk

KE

2010

Videreudvikling af VKSV til simulering af blødgjorte vandtyper og vurdering af blandingsvandtyper på distributionsnet

Esbjerg Forsyning

2010

Vurdering af kalk aggressivitet i drikkevandet fra v. Gjessing vandværk

Haldor Topsøe

2009 - 2010

Design af fuldskala renseanlæg overfor tungmetal forurenet proces spildevand

Nordvand A/S

2009

Driftsanalyse og vurdering af optimering af vandbehandlingsanlæg på Sjælsø vandværk, anlæg I og II

Kalvehave Vandværk

2009

Driftsanalyse og vurdering af optimering af vandbehandlingsanlæg

Gentofte Kommune

2008 - 2009

​Projektering af maskininstallationer på trykbooster station mellem Gentofte og Gladsaxe distributionsnet

Haarlev Vandværk

2008

​Vurdering af tilbud på ny vandbehandling overfor arsen

Lendemarke Vandværk

2008

​Driftsanalyse og vurdering af optimering af vandbehandlingsanlæg

KE

2008

​Proces og maskinprojektering af genbrugsanlæg for skyllevand på Thorsbro vandværket i samarbejde med NIRAS

Halsnæs Kommune

2008

​​Driftsanalyse af Ølsted vandværk

Gentofte Kommune

2008

​​Udbud af leverance af rentvandspumper til Sjælsø vandværk, Ermelund værket og Jægersborg vandtårn

Frederikshavn Vand

2008

Beregningsmodel for levering og blanding af rentvand fra Tolne, Åsted, Bunken og Skagen vandværker

KE

2008

Driftsanalyse og procesrådgivning ved renovering af Søndersø vandværk i samarbejde med NIRAS

Esbjerg Kommune Forsyningen Vand

2007

Optimering af vandbehandling på Astrup og Spangsbjerg vandværk

Københavns Energi/NIRAS

2007

Projektering af genbrugsanlæg for skyllevand, Thorsbroværket

Stokkemarke Vandværk

2007

Vurdering og optimering af vandbehandling for at modvirke kraftig kalkudfældning i distributionsnettet

Øster Toreby Vandværk

2007

Dimensionering og udarbejdelse af designgrundlag for litning af grundvand på nyt vandbehandlingsanlæg.

Odense Vandselskab

2007

Driftsanalyse af vandbehandlingen på Holmehave Vandværk (4 mio. m3/år)

I/S Haarlev Vandværk

2006

Driftsanalyse og vurdering af indvindingsforhold i forhold til arsen problemer

Odense Vandselskab

2006

Lindved værket - driftsanalyse med henblik på optimering af arsenfjernelse

I/S Haarlev Vandværk

2006

Projektering af vandværksombygning for optimal arsenfjernelse

Dianalund vandværk

2006

Driftsanalyse og optimering af ammoniumfjernelse

Lynette fællesskabet

2006

Avanceret oxidation og membranfiltrering for genbrug af spildevand som procesvand

Storstrøms Amt

2005

Seminar om vandbehandlingsteknik

Oksby og Ho Vandværk

2005

Indkøring af katalytisk jernfjernelse og reduceret aluminiumsdosering

Sæby Vandværk

2004

Vurdering og optimering overfor forurening med klorerede opløsningsmidler og arsen

Frederiksborg Amt

2004

Kursus i drikkevandssikkerhed

Miljøstyrelsen

2003

Nikkelfjernelse, Vandfond udredningsprojekt

Rønne Vand og Varme

2003

Udvikling af real-tid beregningsprogram til SRO for kemikaliedosering

Århus kommunale værker

2002

Procesbeskrivelse for arsenfjernelse

Novo Nordisk

2002

Udredning af membranfiltrering på fabrik HC

Glumsø Vandværk

2002

Vurdering af kalkudfældningsproblemer i distributionsnet

Københavns Energi

2002

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 4 Skitseprojekt for Thorsbro Vandværk

Københavns Vand

2001

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 3 Pilotforsøg på Thorsbro Vandværk

Forsvarsministeriet

2000

Projektering, tilsyn og indkøring af ny proces på Christiansø overfladevandværk

Københavns Vand

2000

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 2 Pilotforsøg på Thorsbro Vandværk

Semco Maritime

2000

Underrådgivning for tilbud på procesanlæg til Ilulissat Vandværk

Forsvarsministeriet

1999

Driftsanalyse af overfladevandværket på Christiansø

Københavns Vand

1999

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 1 Laboratorieforsøg

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk