PAS teknologien og dens anvendelse

Om PAS​

PAS er en metode til central blødgøring af drikkevand der bygger videre på traditionen for simpel vandbehandling med iltning og filtrering. Der bruges et fleksibelt filter materiale af plastik (polypropylen) samt beluftning i en lukket filter beholder.
​Kalk fælder ud på filter materialet og filteret renses for kalk uden at skulle forlade beholderen.

Kemien bag PAS

​PAS-metoden reducerer hårdheden ved at fjerne calcium (Ca2+) uden tilsætning af kemikalier. PAS reducerer også indholdet af kuldioxid (CO2), og alkalinitet (HCO3-). Den reaktion der driver fjernelsen af kalk, er den samme som får kalk til at fælde naturligt ud på installationer på vandværker og på fliser og kedler i husstande, nemlig:

​Ca2+ + 2HCO3- → CO2ꜛ+ CaCO3ꜜ+ H2O

​PAS i drift

​Under driften er PAS-beholderne fyld med vand med et frit vandspejl og filtermaterialet. Beluftningen hæver vandets pH-værdi til 8,0-8,1 ved at fjerne CO2 og kalk aflejres samtidig på filtermaterialet.

Beluftningen foregår i et centralt rør der kaldes en airlift. Udover at beluftningen fjerner CO2 pumper luften vandet op fra bunden af beholderen så vandet cirkuleres over filtermaterialet med op til 120m/t. Vand løber igennem beholderen så det har en gennemsnitlig hydraulisk opholdstid på 1½-2 timer.

Skylning

Filtermaterialet renses for kalk med en simpel filterskylning. Luftindblæsning i airliften stoppes og skylleluft pumpes ind under filtermaterialet som ligger på en rist. Det får filtermaterialet til at ekspandere samtidigt med at vand cirkulerer den modsatte vej i forhold til under drift (opstrøms i filteret). Samtidig fjernes de løse kalkflager som bundfælder under risten på beholderens bund

PAS som en del af vandværket

​PAS-processen kan også rumme fjernelse af ammonium, jern og mangan, men det sænker effektiviteten af kalkfjernelse, og derfor øger kravet til størrelsen af filteret. Den optimale placering for PAS er derfor efter den normale vandbehandling.

PAS proceslinjer

Et anlæg består af en række parallelle proceslinjer​, der hver består af 4 serieforbundne PAS beholdere. Vandet løber gennem proceslinjen fra beholder-top til beholder-bund. Ved filterskylning tømmes kalkflagerne over i en klaringstank, hvor kalken bundfælder. Hovedparten af skyllevandet presses tilbage til processen og kalken tømmes ud i en beholder til kalkproduktet med den sidste rest af skyllevand (0,1 % af det samlede flow).

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk