Aktor innovation ApS

AKTOR innovation ApS er en virksomhed der er opbygget omkring vores visioner for et godt arbejdsliv- udvikling, gensidig tillid og engagement.

Vi skaber ideer og finder nye løsninger til problemstillinger indenfor energi- og vandsektoren.

AKTOR innovation vil yde en høj kvalitet- for vores kunder, naturen, samfundet og for de medarbejdere der løser opgaver på alle niveauer. Vi har fokus på den videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Vi vil gerne udfordres på vores viden- vi ser udfordringer som en positiv faktor der skærper vores evner og sanser.

Henrik Aktor , Civilingeniør Ph.d startede i 1999 firmaet som et rådgivende ingeniør firma med speciale indenfor vand.
Siden 2010 har firmaet bevæget sig videre og vi beskæftiger os nu med udvikling af nye ideer og metoder indenfor energi og vand området. Vi fokuserer på væsentlige samfundsmæssige problemstillinger som f.eks. formindskelse af udledning af drivhusgasser, rent drikkevand og sikring af grundvands ressourcerne.I oktober 2016 dannede vi AKTOR holding som 100% ejer AKTOR innovation og dets ny dannede spin-of søsterselskab AA-Water ApS.​ Vi er i 2022 fusioneret med AA-Water for at fokuserer vores ressourcer.

​Henrik Aktor

aktor@aktor.dk
Tlf.: 40 21 28 24 eller 57 80 70 60

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk