Geokemi og grundvands kemi​

Region Hovedstaden                                     2019                                          Geokemiske konsekvenser af råstof indvinding under grundvandsspejlet                             

​  

Guldborgsund Kommune                           2016-2017                                 Prioritering af grundvands beskyttelse         

                                                                   

Aalborg Forsyning Vand A/S

​2016

Dragstrup Kildeplads: Prøvepumpning og model for fremtidig kildeplads.

Aalborg Forsyning Vand A/S

​2013 - 2014

AFV Lundby Krat Kildeplads
Udredning, prøvepumpning og vurdering af lokal hyrraulik, tryksænkning og fremtidig vandkvalitet

Naturstyrelsen

2012 - 2013

Geokemisk tolkningsmodeller for indsatsområde Nordfyn

Aalborg Forsyning Vand A/S

2011 - 2012

Driftstrategi- Vurdering af sammenhæng mellem vandkvalitet og lokal hydraulik Engkilde kildeplads

Lyngby Taarbæk Kommune

2012

Faglig teknisk vurdering af ansøgning om etablering af grundvandsvarmeanlæg Områdecenter Bredebro

Miljøcenter Roskilde

2010

Geokemiske tolkningsmodeller for Slimminge indsatsområde

Odense Vandselskab

2009 - 2010

Geokemiske tolkningsmodeller og Monte Carlo simulering af vandkvalitetsmodel (klorid) for Borreby og Holmehave kildepladser

Miljøcenter Roskilde

2008

Kvalitetssikring af grundvandskemisk kortlægning

Miljøcenter Nykøbing

2008

Bearbejdning og vurdering af kemidata i forbindelse med udarbejdelse af udkast til Vandplaner

KE vand a/s

2006

Monte Carlo simulering af vandkvalitetsmodel for klorid, sulfat og BAM for Vigersted kildeplads

Odense Vandselskab

2005

Vandkvalitetsrapport for Odense Vandselskabs kildepladser

Københavns Amt

2005

Monte Carlo simulering af model for nikkeludvaskning ved reduktion af oppumpning ved St. Vejle Å

Odense Vandselskab

2004

Geokemisk tolkningsmodel for Lindved kildeplads

Storstrøms Amt

2004

Vurdering af nikkelproblemer i Fakse indsatsområde

Københavns Amt

2003

Bistand til beskrivelse af geokemi og vandindvinding

Københavns Amt

2003

Vurdering af grundvandskemi i Ishøj området

Københavns Amt

2003

Geokemisk tolkningsmodel i Tåstrup området

Roskilde Amt

2003

Undersøgelse af vandindvindingsrelaterede okkerproblemer ved Gl. Lejre

Københavns Amt

2003

Vurdering af vandindvinding ved Snubbekorsgård kildeplads

Vestsjællands Amt

2002

Bygherrerådgivning vedr. Tølløse indsatsområde

Roskilde Amt

2002

Geokemisk tolkningsmodel for Greve indsatsområde

Roskilde Amt

2002

Vurdering af råstofindvinding under grundvandsspejlet i Øde Hastrup

Roskilde Amt

2002

Vandplan Sjælland, vurdering af saltvandsproblemer på Værebro kildeplads

Københavns Amt

2002

Vurdering af nikkelproblemer i Københavns Amt

Roskilde Sten og Grus

2002

VVM vurdering af grundvandsforhold ved råstofindvinding under grundvandsspejlet

Roskilde Amt

2002

Udredning og geokemisk tolkningsmodel for Tune Vandværks sydlige kildeplads

Roskilde Amt

2002

Vurdering af indvinding og recipient ved Hule Mølle og Ledreborg kildeplads

Vestsjællands Amt

2001

Vestsjællands Amt

Odense Vandselskab

2001

Bistand til kortlægning af grundvandskvalitet ved Dalum Vandværk

Vestsjællands Amt

2001

Konceptuel geokemisk tolkningsmodel i Tølløse indsatsområde

Roskilde Amt

2001

Vurdering af nikkelproblemer i Roskilde Amt

Københavns Amt

2001

Bistand til udbud af zoneringsopgave ved Solhøj kildeplads

Odense Vandselskab

2001

Konceptuel geokemisk tolkningsmodel for Eksercermarken Kildeplads

Roskilde Amt

2001

Vurdering af foreløbig kortlægning i Solhøj kildeplads området

Fyns Amt

2000

Vurdering af GRUMO data fra Harndrup overvågningsområde

Københavns Amt

2000

Udviklingsprojekt vedr. zonering

Roskilde Amt

2000

Zonering: Hydrogeologi, geokemi og grundvandskemi ved Almsgård kildeplads

Vestsjællands Amt

2000

Zonering: Hydrogeologi, geokemi og grundvandskemi i Tølløse indsatsområde

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk