​VKSV - Vandkvalitet styrings værktøj

​VKSV er et ekspertsystem

AKTOR innovation har i perioden 2001 – 2010 udviklet VKSV baseret på MS Excel til at simulere sammenblanding af forskellige vandtyper, tilsætning af kemikalier, og betydningen af centrale vandkvalitetsparametre som temperatur, pH, kalkfældningspotentiale, aggressiv kuldioxid osv.

Hvem kan vi hjælpe med VKSV

Hos forsyninger med meget varierende vandkvalitet, bruger vi VKSV til vurdere mulighederne for at:

 • Blande forskellige vandtyper
 • styre vandbehandlingen (f.eks. blandingsforhold mellem boringer, tilsætning af kemikalier, energistyring af blæsere)
 • Styre vandkvaliteten i ledningsnettet ved udpumpning fra forskellige vandværker med forskellig vandkvalitet

VKSV er blevet implementeret til at løse problemer med rødt vand i RVV A/S (Rønne Vand og varmeforsyning), blanding af råvand og vandbehandling i Esbjerg Forsyning A/S og blanding af forskellige vandtyper på ledningsnet tilsluttet Hofor.

​Hvad indeholder VKSV

VKSV er en Microsoft Excel Projektmappe med makroer programmeret i Visual Basic for Applications. Vi kan udføre:

 1. Simulering af blødgøringsvandbehandling:
  1. Blødgøring vha. NaOH tilsætning
  2. Blødgøring vha. Ca(OH)2 tilsætning
  3. Blødgøring vha. CARIX metoden
  4. Blødgøring vha. membranfiltrering (nanofiltrering)
 2. Blanding af to vandtyper fra database herunder også simulerede vandtyper (beregnet blødgjort)
 3. Evaluering af korrosionsparametre overfor varmforzinket stål, kobber og rustfrit stål:
  1. pH
  2. Aggressiv kulsyre
  3. ([Cl] + 2*[SO4])/[HCO3]
  4. Klorid, alkalinitet og sulfat
 4. Simulering af temperatur effekter på korrosionsparametre
 5. Indtaste og vedligeholde vandanalyse database med mulighed for opsamling af simulerede vandtyper (beregnet blødgjort) og resultater

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk