Simfracflow - Simulering af stoftransport i kalkmagasiner​

Problemer med grundvandsforurening i kalkmargasiner og moræneler?

Vi kan simulere stoftransport i kalkmargasiner og moræneler og derfor vurdere udbredelse af grundvandsforureninger i disse.


Vi har hjulpet region Hovedstaden med at vurdere udbredelsen af MTBE i et kalkmagasin og de tilknyttede isotopeffekter som skyldes molekylær diffussion (illustreret nedenfor).

Miljøstyrelsen har fået vurderet udbredelse af nikkel og arsen i forbindelse med mobilisering af disse stoffer ved oprensning af forurening i kalkmagsiner.

Hvordan gør vi?

Vi har udviklet et simuleringsprogram( SimFracFlow) til stoftransport i sprækker i kalkmagsiner og moræneler der giver hurtige resultater på de komplicerede problemer.

  1. SimFracFlow skaber overskuelighed over komplicerede fysiske og kemiske mekanismer der har betydning for udbredning af forurening i kalkmagasiner og moræneler.
  2. SimFracFlow giver en meget hurtig beregningsproces (størrelsesorden 10 sekunder)
  3. Opsætning og formulering af problemstilling er meget enkel og hurtig (ca.½ time)
  4. Input data for hydrauliske ledningsevner for både sprækker og matrix kan anvendes ved analyse af transiente prøvepumpningsdata (Ambo Nielsen, K. (2007): Fractured Aquifers – Formation Evaluation by Well Testing. Trafford Publishing).
  5. Det er muligt at gennemføre Monte Carlo simuleringer af de sprækkeparametre der ofte er af afgørende betydning for resultaterne.

Hvad er SimFracFlow?
SimFracFlow er udviklet af AKTOR innovation til vurderingen af stoftransporten i sprækker.

Programmet er skrevet i VBA Excel på grundlag af dengbare semianalytiske løsning udviklet af [West et al., (2004): Semi-analytical soultions for solute transport in fractured porous media using a strip source of finite with, Advances in Water resources, 27, 1045 - 1059.]. At løsningen er semianalytisk dækker over en kompliceret, præcis løsning (rækkeudvikling) i Laplace rum, hvortil der ikke kendes den inverse Laplace transformation. 

Der anvendes derfor en meget sikker og hurtigt konvergerende numerisk invers Laplace transformation (De Hoog et al., (1982)]​

Firma

AKTOR innovation ApS

CVR: 27971709

Adresse​

Engsvinget 34

2400 København NV

Kontakt

Telefon: 57 80 70 60

E-mail: aktor@aktor.dk