• 10.jpg
  • 9.jpg
  • 11.jpg
  • lille hul i rr billede til hjemmeside flash.jpg
  • topbanner co2 besparende processer.png

Driftsanalyser af vandværker

 

En vandværksanalyse -  er ikke kun at måle temperaturen.

En vandværks analyse er en systematisk måling af parametre, der beskriver vandværkets funktion (belastning, tryktab, skyllefrekvens, jern, mangan, osv.). Grundlaget for analysen er en problemformulering– dvs. en præcis beskrivelse af det problem der skal findes en løsning på. Udgangspunktet bør være et ønske om at afhjælpe en utilfredsstillende situation i den daglige drift.

 

Hvis man vil ruste sig for fremtiden.

I dag står det klart, at problemer med grundvandsressourcens kvalitet i en overgangs periode kan gøre det nødvendigt for nogle vandforsyninger at anvende en mere avanceret behandlingsteknologi. ”Det gamle vandværk” skal fungere optimalt før man kan gennemføre en evt. udvidelse med f.eks. aktiv kul.

 

alt

En vandværks analyse kan også afklare om det vil være muligt at anvende det eksisterende filteranlæg som aktivt kul adsorbere og dermed undgå dyre investeringer i nye filterbeholdere og rørforbindelser

 

Undgå overdrevne investeringer i nyanlæg med en vandværks analyse.

Selvom vandforbruget i en årrække har været faldende eller stagnerende kan nedlægning og sammenlægninger af mindre vandforsynings anlæg føre til et øget pres på de tilbage værende velfungerende vandværker og herfra kan ønsket om en øget behandlingskapacitet opstå. En vandværksanalyse kan afgøre om det eksisterende anlæg kan optimeres til at behandle en øget vandmængde. En vandværksanalyse kan også fungere som et særdeles sikkert grundlag ved udarbejdelse af et udbud af et nyt behandlingsanlæg

 

 

 

 

Hvordan laver man en vandværks analyse

En vandværks analyse kan opdeles i en praktisk del og selve analysen og vurderingen. Den praktiske del består i indsamling af data på vandværket med et mobilt mini laboratorium, måling af hydrauliske belastninger af filterceller/beholdere, tryktabsmålinger, afprøvninger af filterskylning osv.

alt

Analysen og vurderingen omfatter indlednings vist en organisering af vandværkets relevante stamdata om indvindingstilladelse og prognoser, grundvandsressource, geologi osv. Efter at alle data er bragt til veje ana lyseres, vurderes og rapporteres disse med henblik på at belyse den ønskede problem stilling og evt. beskrive løsninger eller anbefalinger.

 

alt

 

 

 
  AKTOR innovation ApS | CVR: 27971709 | Engsvinget 34, 2400 København NV | tlf: 57 80 70 60aktor@aktor.dk
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!