• 9.jpg
  • lille hul i rr billede til hjemmeside flash.jpg
  • 11.jpg
  • 10.jpg
  • topbanner co2 besparende processer.png

Vandbehandling


Nordvand
 
2016- Kemisk oxidation af svovlbrinte på Sjælsø Vandværk

Frederiksberg Forsyning
 
2016-2017 Specialist rådgivning om Blødgøring

Hofor
 
2016 Undervisning om blødgøring og karbonsystemet
Vandcenter Syd
2016-2017
 
Specialist rådgivning om blødgøring.

Oksby og Ho Vandværk I/S
 
2015-2016 Ny vandbehandlings proces til reduktion af farvetal.

Esbjerg forsyning (din forsyning)
 
2015-2016 Specialistrådgivning om biologisk jernfjernelse på Astrup Vandværk.

Vandcenter Syd
 
2015-2015 Undersøgelse af kalkudfældning i varmtvandssystemer og hvordan forskellige former for vandbehandling kan
forebygge kalkudfældning herunder pellet softening

Oksby Ho Vandværk I/S
 
2014-2015  Forsøg med farve fjernelse ved hjælp af kemisk iltning.

Sydals  Øst
 
2014-2015 Faglig rådgivning vedrørende  beslutninggrundlag om nyt vandværk, udformning af vandbehandling
og fælles tilbuds grundlag.

HOFOR A/S
 
2014-2015 Håndtering af ledningsnettets vandkvalitet med central blødgøring i Brøndby
Problemstillinger, værktøj og løsninger. Undervisningsforløb og Idekatalog.

Roskilde forsyning


Oksby Ho Vandværk I/S
 
2013-2013


2012-2014
Drift analyse af Hornsherred værket


Optimering af Oksby og Ho Vandværk

VTU fonden
 
2012-2015 CLMO Udviklingsprojekt . Closed Loop Methane Oxidation

Nordisk Vannteknikk A/S
 
2013 PFOS afværgeanlæg i Norge

HOFOR A/S
 
2012-2013 Optimering af skyllevandsbehandling på Søndersø Vandværk

Kværndrup Vandværk
 
2012-2013 Rådgivning vedrørende indvindingsstrategi og arsen problemer Kværndrup Vandværk

Vandcenter syd A/S
 
2012 Udvikling af kunstig intelligens i pumpestyring

HTK Vand  A/S
 
2011-2013 Optimering af drift,vedligehold, overvågning, indvindingsanlæg og iltningsspor Snubbekors Værket

Kalvehave Vandværk/ Vand og teknik
2011-2012 Drift analyse af Kalvehave Vandværk

HOH Vattenteknik AB
 
2012 Driftanalyse  af sandfilteranlæg i Polen

Horne Vandværk
 
2011-2012 Optimering af Vandværk; 

Ishøj Forsyning

2011

Udredning af indvindingsboringer og behandlingsanlæg på Ishøj Strand Vandværk

Lyngby Taarbæk Kommune

2011

Bistand til myndighedsbehandling af vandindvindingstilladelser

Haldor Topsøe

2011

Oplæg til pilotforsøg med aktiveret alumina

Ringkøbing-Skjern Forsyning

2011

Oplæg til vandbehandling på Skjern Vandværk Øst

Huntonit

2011

Forundersøgelser til behandling af papir og pulp spildevand med Fentons reagens

Nordvand A/S

2010-2011

Detailprojekt for renovering af skyllevandspumper, filtermaterialer og iltning på anlæg I, Sjælsø vandværk

Nordvand A/S

2010

Skitseprojekt for optimering af anlæg I, Sjælsø vandværk

KE

2010

Videreudvikling af VKSV til simulering af blødgjorte vandtyper og vurdering af blandingsvandtyper på distributionsnet

Esbjerg Forsyning

2010

Vurdering af kalk aggressivitet i drikkevandet fra v. Gjessing vandværk

Haldor Topsøe

2009 – 2010

Design af fuldskala renseanlæg overfor tungmetal forurenet proces spildevand

Nordvand A/S

2009

Driftsanalyse og vurdering af optimering af vandbehandlingsanlæg på Sjælsø vandværk, anlæg I og II

Kalvehave Vandværk

2009

Driftsanalyse og vurdering af optimering af vandbehandlingsanlæg

Gentofte Kommune

2008 – 2009

Projektering af maskininstallationer på trykbooster station mellem Gentofte og Gladsaxe distributionsnet

Haarlev Vandværk

2008

Vurdering af tilbud på ny vandbehandling overfor arsen.

Lendemarke Vandværk

2008

Driftsanalyse og vurdering af optimering af vandbehandlingsanlæg

KE

2008

Proces og maskinprojektering af genbrugsanlæg for skyllevand på Thorsbro vandværket i samarbejde med NIRAS

Halsnæs Kommune

2008

Driftsanalyse af Ølsted vandværk

Gentofte Kommune

2008

Udbud af leverance af rentvandspumper til Sjælsø vandværk, Ermelund værket og Jægersborg vandtårn

Frederikshavn Vand

2008

Beregningsmodel for levering og blanding af rentvand fra Tolne, Åsted, Bunken og Skagen vandværker

KE

2008

Driftsanalyse og procesrådgivning ved renovering af Søndersø vandværk i samarbejde med NIRAS

Esbjerg Kommune Forsyningen Vand

2007

Optimering af vandbehandling på Astrup og Spangsbjerg vandværk

Københavns Energi/NIRAS

2007

Projektering af genbrugsanlæg for skyllevand, Thorsbroværket

Stokkemarke Vandværk

2007

Vurdering og optimering af vandbehandling for at modvirke kraftig kalkudfældning i distributionsnettet

Øster Toreby Vandværk

2007

Dimensionering og udarbejdelse af designgrundlag for litning af grundvand på nyt vandbehandlingsanlæg.

Odense Vandselskab

2007

Driftsanalyse af vandbehandlingen på Holmehave Vandværk (4 mio. m3/år)

I/S Haarlev Vandværk

2006

Driftsanalyse og vurdering af indvindingsforhold i forhold til arsen problemer

Odense Vandselskab

2006

Lindved værket - driftsanalyse med henblik på optimering af arsenfjernelse

I/S Haarlev Vandværk

2006

Projektering af vandværksombygning for optimal arsenfjernelse

Dianalund vandværk

2006

Driftsanalyse og optimering af ammoniumfjernelse

Lynette fællesskabet

2006

Avanceret oxidation og membranfiltrering for genbrug af spildevand som procesvand

Storstrøms Amt

2005

Seminar om vandbehandlingsteknik

Oksby og Ho Vandværk

2005

Indkøring af katalytisk jernfjernelse og reduceret aluminiumsdosering

Sæby Vandværk

2004

Vurdering og optimering overfor forurening med klorerede opløsningsmidler og arsen

Frederiksborg Amt

2004

Kursus i drikkevandssikkerhed

Miljøstyrelsen

2003

Nikkelfjernelse, Vandfond udredningsprojekt

Rønne Vand og Varme

2003

Udvikling af real-tid beregningsprogram til SRO for kemikaliedosering

Århus kommunale værker

2002

Procesbeskrivelse for arsenfjernelse

Novo Nordisk

2002

Udredning af membranfiltrering på fabrik HC

Glumsø Vandværk

2002

Vurdering af kalkudfældningsproblemer i distributionsnet

Københavns Energi

2002

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 4 Skitseprojekt for Thorsbro Vandværk

Københavns Vand

2001

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 3 Pilotforsøg på Thorsbro Vandværk

Forsvarsministeriet

2000

Projektering, tilsyn og indkøring af ny proces på Christiansø overfladevandværk

Københavns Vand

2000

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 2 Pilotforsøg på Thorsbro Vandværk

Semco Maritime

2000

Underrådgivning for tilbud på procesanlæg til Ilulissat Vandværk

Forsvarsministeriet

1999

Driftsanalyse af overfladevandværket på Christiansø

Københavns Vand

1999

Nikkelfjernelse udviklingsprojekt: Fase 1 Laboratorieforsøg

 

 

 
  AKTOR innovation ApS | CVR: 27971709 | Engsvinget 34, 2400 København NV | tlf: 57 80 70 60aktor@aktor.dk
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!